Conducte gaze naturale și rețele apă-canalizare

BAT Mediaș S.A. deține autorizaţiile necesare emise de ANRE pentru execuţia lucrărilor pentru conducte de gaze naturale și pentru rețele de apă – canalizare. Autorizațiile respective sunt ET (nr. 16510 în domeniul transport gaze naturale), EPI (nr. 16509 în domeniul producţie gaze naturale), instalatori autorizaţi ANRE tip EGT, responsabil sudură şi sudori autorizaţi ISCIR. BAT Mediaș S.A. execută lucrările în conformitate cu Nomele Tehnice emise ANRE cu Ordinele nr. 118 (în domeniul transport gaze naturale) și nr. 1220 (în domeniul producţie gaze naturale). Serviciile oferite de BAT Mediaș S.A. în acest domeniu includ:

 • Execuția, reabilitarea sau punerea în siguranță a conductelor de transport gaze naturale cu diametre de până la 1200 mm;
 • Execuția sau reabilitarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, sistemelor de distribuţie închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcţionează în regim de înaltă presiune, instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune;
 • Execuția sau reabilitarea conductelor de alimentare din amonte şi a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării de gaze naturale;
 • Execuția stațiilor de reglare – măsurare gaze naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune;
 • Execuția stațiilor de injecţie ape de zăcământ;
 • Execuția instalațiilor conexe pentru stațiile de comprimare gaze naturale;
 • Execuția nodurilor tehnologice;
 • Execuția subtraversărilor de ape și căi de comunicații cu conducte de gaze naturale, în tub de protecție sau lestate, ce funcţionează în regim de înaltă presiune;
 • Execuția de rețele de apă și canalizare în intravilanul sau extravilanul localităților.

 

În plus, executăm și lucrări conexe pentru sistemele de infrastructură gaze naturale și lucrări, după cum urmează:

 • Subtraversări ape cu conducte lestate de transport şi producţie;
 • Subtraversări ape şi căi de comunicaţii cu conducte de transport şi producţie prin foraj orizontal dirijat. Forajul este executat de un subcontactrant de specialitate;
 • Traversări aeriene.